dice-4-md«For å yte produksjonen full rettferdighet så kreves det, etter min mening, at albumet spilles tilstrekkelig mange ganger til at lytteren gis anledning til å «se» forbi det intrikate og kompliserte og inn til kvalitetene i mange av tekstene. Jeg vil anbefale lytteren å finne en tid og et sted hvor man kan både konsentrere seg og tillate seg å bli hensatt i Hagebergs univers.»

Les heile meldinga her